Årsmöte 2020

ordförandeklubba

Alla medlemmar i UJJK kallas härmed till föreningens årsmöte.
Plats: Dojon, Bergsbrunnagatan 1
Tid: Måndag den 5 oktober kl 19.15

OBS: Randoripasset utgår, men övrig träning genomförs som vanligt

Medlem som fyllt 14 år och betalat medlemsavgift har rösträtt.
Årsmöteshandlingar kommer att anslås på anslagstavlan i dojon innan mötet.

Årsmöte 2020