Årsmöte 2021

ordförandeklubba

Alla medlemmar i UJJK kallas härmed till föreningens årsmöte.
Plats: Dojon, Bergsbrunnagatan 1
Tid: Måndag den 11 oktober kl 19:15

OBS: Randoripasset utgår, men övrig träning genomförs som vanligt.

Medlem som fyllt 14 år och betalat medlemsavgift har rösträtt. Årsmöteshandlingar kommer anslås på anslagstavlan i dojon innan mötet.

Årsmöte 2021