Årsmöte 2022

ordförandeklubba

Alla medlemmar i UJJK kallas härmed till föreningens årsmöte.

Plats: Dojon, Bergsbrunnagatan 1
Tid: Måndag den 10 oktober kl 19:15

OBS: Randoripasset utgår, men övrig träning genomförs som vanligt.

Medlem som fyllt 14 år och betalat sina avgifter har rösträtt. Årsmöteshandlingar kommer anslås på anslagstavlan i dojon innan mötet.

Årsmöte 2022