Årsmöte 2019

gavel-568417_1280

Alla medlemmar i UJJK kallas härmed till föreningens årsmöte.
Plats: Dojon, Bergsbrunnagatan 1
Tid: Måndag den 7 oktober kl 19.15

OBS: Årsmötet äger i år rum på en måndag! Randoripasset utgår, men övrig träning genomförs som vanligt

Medlem som fyllt 14 år och betalat medlemsavgift har rösträtt.
Årsmöteshandlingar kommer att anslås på anslagstavlan i dojon innan mötet.

Årsmöte 2019