Åtgärder kopplat till förlängda skärpta regler för Uppsala Län

Uppsala ju-jutsuklubb har tagit del av FHM och Region Uppsalas beslut att förlänga de skärpta allmänna råd som tillämpats sedan den 20 oktober i Uppsala Län, att gälla fram till och med den 13 december. Vi fortsätter träna med de anpassningar och begränsningar vi tillämpat sedan de skärpta allmänna råden infördes.

Följande gäller fortsatt fram till den 13 december:

  • Ungdomar (kl 18 måndag och onsdag) samt barn (mon-grupp) som tränar på tisdagar tränar enligt ordinarie schema.
  • Bältespass för vuxna anpassas så att ingen fysisk kontakt sker mellan de tränande.
  • Randoripass (mån och tors), avanc-pass (fredag) samt friträningar (lördag och söndag) ställs in.
  • Gröna och blå tränar kl 18:15-19:15 på måndagar istället för att börja ordinarie tid kl 18.

Vi vill trycka på de regler som gäller för träningen. Inga symptom, tvätta händer och använd handsprit, håll distans till varandra utanför mattan och ta er så skyndsamt som möjligt från dojon efter träningen. Visa hänsyn till varandra och ge möjlighet att hålla avstånd även i hallen, vid toaletter och liknande platser där det kan bli trångt.

Detta innebär tyvärr att planerade provgraderingar och graderingar för vuxengrupperna inte kommer kunna genomföras denna termin. Vi ser över möjligheten att kunna genomföra dessa i början av vårterminen, givet att myndigheternas råd och rekommendationer så medger. Julträningen, som brukar genomföras runt jul- och nyårshelgerna, kommer också att utgå.

Styrelsen och tekniska kommittén håller kontinuerlig bevakning på förtydliganden kring hur reglerna bör tolkas specifikt för vår verksamhet, så att den kan bedrivas på ett ansvarsfullt sätt.

Länk till förlängda skärpta råd för Uppsala län: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/november/de-skarpta-allmanna-raden-for-skane-lan-och-uppsala-lan-forlangs/

Åtgärder kopplat till förlängda skärpta regler för Uppsala Län