Avgifter

Avgiften består av två delar, en medlemsavgift och en träningsavgift. Betalar du efter terminens sista betalningsdag tillkommer dessutom en förseningsavgift. För dig som inte tränar men ändå vill stötta klubben finns istället möjligheten att bli stödmedlem.

Medlemsavgift
200 kr per kalenderår för alla medlemmar. Har du betalat denna avgift vid vårterminen så behöver du inte betala den för höstterminen samma kalenderår.

Träningsavgift

Observera att träningsavgiften är förändrad från och med vårterminen 2020, enligt beslut på årsmötet 7 oktober 2019.

  • 1 000 kr per termin för vuxna medlemmar
  • 700 kr per termin för barn och ungdomar
  • 550 kr per termin för UJJKs instruktörer
  • 400 kr per termin för UJJKs styrelsemedlemmar och kommittéordföranden

Förseningsavgift
100 kr om din inbetalning inte kommit klubben tillhanda senast sista betalningsdag.
17 januari är sista betalningsdag för vårterminen 2020. För nybörjare är sista betalningsdag 7 februari.

Hur betala?
Betala till bankgiro 5915-7222. Kom ihåg att på betalningen ange följande info:

  • namn (på den tränande)
  • adress
  • bältesgrupp
  • personnummer

Vill du ha kvitto på din medlemsavgift?Vad används pengarna  till?

Medlemsavgiften ska täcka avgifter till organisationer som UJJK är medlem i, och som baseras på antalet medlemmar. Dessa organisationer är Svenska ju-jutsuförbundet och Riksidrottsförbundet (genom Svenska Budo- och Kampsportsförbundet).

Träningsavgiften ska täcka klubbens kostnader för att driva verksamheten, dvs lokalen, utrustning, läger, instruktörsutbildningar, mm. Uppsala ju-jutsuklubb är en ideell förening vilket betyder att alla som arbetar i föreningen gör detta på sin fritid och utan betalning. Den enda förmån som utgår till instruktörer och och vissa funktionärer är en reducering av träningsavgiften.

Förseningsavgiften har vi då vi som ideell förening måste få in pengarna i tid för att kunna täcka utgifter, framför allt lokalkostnader.

Har du frågor eller känner dig osäker på vad som gäller kan du fråga din instruktör eller någon i styrelsen så hjälper vi dig gärna!