Avgifter

Avgiften består av två delar, en medlemsavgift och en träningsavgift. Betalar du efter terminens sista betalningsdag tillkommer dessutom en förseningsavgift. För dig som inte tränar men ändå vill stötta klubben finns istället möjligheten att bli stödmedlem.

Medlemsavgift
200 kr per kalenderår för alla medlemmar. För att träna måste du vara medlem. Har du betalat denna avgift vid vårterminen så behöver du inte betala den för höstterminen samma kalenderår.

Träningsavgift

  • 1 000 kr per termin för vuxna medlemmar
  • 700 kr per termin för barn och ungdomar
  • 550 kr per termin för UJJKs instruktörer
  • 400 kr per termin för UJJKs styrelsemedlemmar och kommittéordföranden

Förseningsavgift
100 kr om din inbetalning inte kommit klubben tillhanda senast sista betalningsdag.

Sista betalningsdag för vårterminen 2024

10:e januari för befintliga medlemmar

23:e januari för nybörjare i barngrupp

2:a februari för nybörjare i ungdomsgrupp och vuxengrupp

Observera att det är begränsat antal platser i nybörjargrupperna, och din plats reserveras vid betalning, så vi rekommenderar att du betalar så snart som möjligt efter anmälan. I mån av plats kan nya medlemmar provträna en gång innan avgiften betalas in även efter sista betalningsdag.

Hur betala?
Betala till bankgiro 5915-7222. Kom ihåg att på betalningen ange namn på den tränande.

Vill du ha kvitto på din medlemsavgift?

Föreningen godtar inte längre betalning via Actiway och ePassi.


Vad används pengarna  till?

Medlemsavgiften ska täcka avgifter till organisationer som UJJK är medlem i, och som baseras på antalet medlemmar. Dessa organisationer är Svenska ju-jutsuförbundet och Riksidrottsförbundet (genom Svenska Budo- och Kampsportsförbundet).

Träningsavgiften ska täcka klubbens kostnader för att driva verksamheten, dvs lokalen, utrustning, läger, instruktörsutbildningar, mm. Uppsala ju-jutsuklubb är en ideell förening vilket betyder att alla som arbetar i föreningen gör detta på sin fritid och utan betalning. Den enda förmån som utgår till instruktörer och vissa funktionärer är en reducering av träningsavgiften.

Förseningsavgiften har vi då vi som ideell förening måste få in pengarna i tid för att kunna täcka utgifter, framför allt lokalkostnader.

Har du frågor eller känner dig osäker på vad som gäller kan du fråga din instruktör eller någon i styrelsen så hjälper vi dig gärna!

Återbetalningsregler för UJJK

  • Om terminsstart ej är genomförd återbetalas hela beloppet.
  • Första veckan på terminen återbetalas träningsavgift men ej medlemsavgift.
  • Andra veckan på terminen återbetalas halv träningsavgift men ingen medlemsavgift.
  • Tredje veckan på terminen återbetalas ej inbetalda medel för medlemskap och träning.

Första veckan på terminen är den första vecka som elevens grupp genomför ett träningspass. Vid exceptionella skäl kan en skriftlig ansökan skickas till styr@ujjk.se där en bedömning av ärendet kommer att ske. Varje ärende kommer att bedömas separat.