Byggstök i dojon

Mattan i stora dojon är undanplockad 1-2 februari.

Vi har fått medel från riksidrottsförbundet för att byta ut lysrörsarmaturerna i stora dojon till LED. Den nya belysningen är betydligt energieffektivare vilket kommer spara pengar för klubben på sikt och nya regler om energieffektivare belysning gör att det skulle blivit allt svårare att skaffa nya lysrör till de gamla armaturerna.

Under byggnationen kommer mattan vara undanplockad vilket begränsar möjligheten till friträning. Blir det inte klart 1-2 februari fortsätter byggnationen 8-9 februari. Under byggnationen kan det även förekomma visst extra damm i lokalen. Vi tackar för förståelsen.

Byggstök i dojon