Utomhusträning

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer har styrelsen beslutat att schemalagd träning i klubbens regi sker utomhus tills vidare.

Folkhälsomyndigheten råder idrottsutövare att om möjligt undvika närkontakt vilket innebär att träningen under en tid kommer att bestå av en högre andel styrke- och konditionsträning och mindre andel närkamp än normalt.

Regelbunden träning sker följande tider med start 14:e april och fram till och med 27 maj:

Måndag 18:30-19:30 för tränande i vuxen- och ungdomsgrupp

Tisdag 18:00-19:00 för tränande i barngrupp med ordinarie träning på tisdagar

Onsdag 18:30-19:30 för tränande i vuxen- och ungdomsgrupp

Träning startar och avslutas vid parkeringen utanför dojon på Bergsbrunnagatan 1, ta med kläder och skor för utomhusträning. Möjlighet till toalettbesök finns men ombyte och dusch är inte möjligt.

Vi kommer att följa utvecklingen och rekommendationer från myndigheterna och utvärdera  hur vi ska agera för samhällets bästa. Eventuella synpunkter och frågor kan skickas till info@ujjk.se.

Information om Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer:

Folkhälsomyndigheten har sedan 1:a april kommit med nya riktlinjer gällande att hindra smittspridning av Covid-19. För vår förening bedöms följande som mest relevant:

1. Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks

2. När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer i sin helhet här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a1350246356042fb9ff3c515129e8baf/hslf-fs-2020-12-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf

Utomhusträning