Anpassning av träning med anledning av COVID-19

Uppsala ju-jutsuklubb har tagit del av Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd som gäller till och med 30:e juni 2021 om inga nya beslut tas.

Klubbledningen tolkar de nya ritlinjerna som att träning kan fortsätta med samma begränsningar som gällt under andra halvan av höstterminen 2020.

Följande gäller fortsatt fram till och med 30:e juni 2021 om inget annat meddelas:

  • Ungdomar (kl 18 måndag och onsdag) samt barn (mon-grupp) som tränar på tisdagar tränar enligt ordinarie schema.
  • Bältespass för vuxna anpassas så att ingen fysisk kontakt sker mellan de tränande.
  • Randoripass (mån och tors), avanc-pass (fredag) samt friträningar (lördag och söndag) ställs in.
  • Gröna och blå tränar kl 18:15-19:15 på måndagar istället för att börja ordinarie tid kl 18.

Vi vill trycka på de regler som gäller för träningen. Inga symptom, tvätta händer och använd handsprit, håll distans till varandra utanför mattan och ta er så skyndsamt som möjligt från dojon efter träningen. Visa hänsyn till varandra och ge möjlighet att hålla avstånd även i hallen, vid toaletter och liknande platser där det kan bli trångt.

Styrelsen och tekniska kommittén håller kontinuerlig bevakning på förtydliganden kring hur reglerna bör tolkas specifikt för vår verksamhet, så att den kan bedrivas på ett ansvarsfullt sätt.

SB&KF har i slutet av januari gått ut med riktlinjer som delvis motsäger de rekommendationer som Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten har vid tidpunkten om att tränande födda före 2005 ska hålla avstånd så långt som möjligt. Uppsala ju-jutsuklubbs styrelse har valt att följa riksidrottsförbundets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer på de punkter där SB&KF’s riktlinjer skiljer sig från dessa.

Länk till Riksidrottsförbundets information om COVID-19: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/ https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

Anpassning av träning med anledning av COVID-19