Dangraderade

Dessa personer har graderat till angiven dangrad i ju-jutsu som medlemmar i Uppsala ju-jutsuklubb. Årtalen inom parentes anger de år personen var aktiv hos oss. Listan är sorterad på grad och efternamn.

8 dan
6_dan_balte
Tony Hansson

6 dan
5_dan_balte
Karin Ersson

5 dan
5_dan_balte
Rolf Eriksson
Olle Håstad
Ylva Naeser
Jörgen Sahlin
Lena Thelberg Sahlin

4 dan
4_dan_balte
Elisabeth Bagge
Mats Ersson
Björn Isaksson
Michael Mattson (-1998)
Rickard Sundin

3 dan
3_dan_balte
Jamal Charafi
Andreas Dahlgren
Bo Ek
Tobias Hammarberg
Kristin Jacobsson
Henrik Johansson
Ludvig Johansson
Elisabet Leitet
Mattias Lilja
Thomas Lundqvist
Gustaf Naeser
Daniel Olsson
Pop Qvarnström
Johan Stenson
Mimmi Sundin
Elin Thörnblom
Ove Vogel
Anton Zelikman

2 dan
2_dan_balte
Marcus Agåker
Mia Berg Andersson
Tanya Braun
Anders Broman ( -1999)
Sanna Dahlberg
Anna Dimberg ( -1998)
Jan Erlandsen
Peter Hansson (1980-1995)
Åke Jönsson (1973-1983)
Ola Karlsson
Andreas Persson
Anders Pålsson (1993-1998)
Kajsa Rosén
Jann Tyberg
Håkan Uusitalo (1975-1983)
Emma Zaine
Ilya Zelikman

 

 

 

 

 

1 dan
1_dan_balte
Roger Ahlinder
Arto Alahelisten (1985-1994)
Therese Andersson (1985-1994)
Stefan Andrae
Sebastian Arvidsson
Mikael Boman
Viveka Borch-Johnsen
Ulrika Bergman ( -1999)
Jonas Calles
Natalie Carlman
Victoria Catalán Rivas
Lucjan Dornfest (1973-1979)
Magnus Edlund
Robin Englund
Kajsa Eriksson
Carina Fridlund ( -1998)
Linus Frost
Johan Guggi
Krister Hellblom
Jens Holm
Michael Hultström
Anneli Häyrén
Katinka Igelberg
Julian Ilicki (1974-1984)
Stefan Jacobsson (1979-1994)
Dan Jernebring (1984-1996)
Hans Erik Johansson (1972-1987)
Jesper Jonsson
Jarmo Jussila (1976-1990)
Björn Kjellman ( -2001)
Ola Kröger
Helene Lettesjö
Gunnar Liminga
Anette Lindberg (1985-1994)
Johannes Lundberg
Ola Lövgren (1988-1994)
Nivin Merza
Anders Molin
Göran Nehlin
Helena Nilsson
Mattias Nordin
Katarina Norlander
Maria Nöremark
Gudmunder Olafson (1973-1979)
Jan Olsson ( -1998)
Carolina Pettersson
Samuel Pollack
Carl-Erik Påhlsson
Harry Savolainen (1980-1995)
Peter Sahlgren
Jörgen Sjögren ( -1998)
Kristina Snis (1986-1995)
Göran Stöth (1980-1986)
Lisso Sundman-Hedfors (1982-1991)
Catharina Thepper (1992-1995)
Frida Trönnberg
Helena Vestberg
Andreas Waxell
Emma Wedin
Kia Widholm (1990-1995)
Linnea Wikström
Roger Zetterberg (1969-1977)
Mats Åhlén