Gradering

När kan jag gradera?

I slutet av varje termin erbjuder vi möjligheten att gradera till kyu- och mon-grader. För att få delta på graderingen ska följande vara uppfyllt:

  • Du ska ha genomfört en provgradering, vilket anordnas omkring en månad före graderingen
  • Du ska ha betalat medlemsavgift och träningsavgift
  • Du ska ha fyllt 14 år för att få gradera till kyu-grad
  • Du ska ha fyllt 9 år, men ännu inte fyllt 15 år, för att få gradera till mon-grad

Vad krävs för att klara graderingen?

För att få graderingen godkänd och erhålla den nya graden ska följande vara uppfyllt:

  • Du ska ha visat upp tekniker som uppfyller stilens krav för aktuell grad
  • Du ska ha ett ju-jutsupass (vid gradering till kyu-grad) eller mon-pass (vid gradering till mon-grad)
  • Du ska ha betalat graderingsavgiften

Tips inför graderingen

  • Kom ihåg att ta med ditt ju-jutsupass eller mon-pass till graderingen
  • Kom en stund innan utsatt tid så att du hinner värma upp innan graderingen startar
  • Om du graderar i gi så ska du ha klubbmärke fastsytt på dräkten