Graderingar HT 2021

Graderingar till kyu- och mon-grader genomförs lördagen 18/12 .

Följande tider gäller under graderingsdagen:

Till blått och brunt bälte: Kl 10:00 – 12:00
Till gult och orange bälte: Kl 12:00 – 14:00
Till gul-vitt, orange-vitt och brun-vitt bälte: Kl 14:00 – 15:30

Möjlighet kommer att erbjudas att köpa nya bälten och andra saker ur klubbshopen under ordnade former. Publik är tillåtet men tänk på att hålla avstånd. Gå inte in i lokalen om du har minsta sjukdomssymptom. Restgradering genomförs vid behov 18:00 20/1 för den som inte kan delta vid ordinarie graderingstillfälle. Skriftlig anmälan sker till Tekniska kommittén via e-post tk@ujjk.se senast tisdagen den 23/12.

Graderingar HT 2021