Graderingar i dojon

I vår dojo kommer det i slutet av vårterminen att genomföras graderingar till svarta bälten helgen 4-5 maj och till alla andra grader lördagen den 1:a juni.

1:a juni
10:00—12:00 Gradering till grönt, blått och brunt
12:00—14:00 Gradering till gult och orange
14:00—14:15 Uppvisning
14:15—15:30 Gradering till alla mon-grader

Graderingar i dojon