Graderingar i dojon

I vår dojo kommer det i slutet av vårterminen att genomföras graderingar till svarta bälten helgen 4-5 maj och till alla andra grader lördagen den 1:a juni.

Tider och schema för graderingsdagarna är ännu inte fastställt, graderingarna brukar dock pågå cirka kl 10-15

Graderingar i dojon