Graderingar och sommarträning inställda

På grund av rådande omständigheter kommer vi inte kunna genomföra några graderingar vårterminen 2020 som tidigare planerat. Vi kommer undersöka möjligheten att genomföra en extra gradering till gult och gul-vitt bälte tidigare under höstterminen.

Utomhusträningen pågår fram till och med slutet av maj månad, men vi genomför ingen sommarträning 2020. Just nu planerar vi kunna bedriva mer normal verksamhet när höstterminen startar.

Vi följer utvecklingen och anpassar oss efter rekommendationer från myndigheterna, vilket förstås påverkar höstens verksamhet.

Graderingar och sommarträning inställda