Höstterminen 2020 – Detta gäller

Den 17:e augusti börjar terminen för dig som varit medlem tidigare terminer och från den 31:a augusti välkomnar vi även nybörjare och de som gick i nybörjargrupp under VT2020.

Nu gällande riktlinjer medger att träning kan ske inomhus och med närkontakt. Att träna ju-jutsu ökar förstås risken för smitta men det finns saker vi kan gör för att minska riskerna för de som ändå vill börja träna.  Klubbens styrelse har beslutat att göra följande anpassningar av verksamheten i syfte att minimera smittspridning:

  • Den som uppvisar sjukdomssymtom skall inte träna och inte uppehålla sig i eller kring vår träningslokal.
  • Handtvätt eller spritning av händer skall ske innan och efter träning.
  • Höstterminens schema liknar det schema som gällde i början av vårterminen. Alla ordinarie pass är dock en timme långa med 15 minuters paus till nästa träningspass. Under pausen rengörs mattan och övriga städuppgifter utförs. Detta innebär bland annat att det sena passet för barn på tisdagar startar 18:45 istället för 18:30.
  • Tränande bör minimera sin tid i dojon. Ombyte, dusch och andra kringaktiviteter bör i möjligaste mån ske hemma eller på annan plats utanför dojon.
  • Tränande skall tänka på att hålla avstånd till de som de inte tränar med. Träning kommer att ske med en eller enstaka partners per träningspass.
  • Föräldrar, och andra som inte tränar, ombeds att inte gå in i dojon. Hämtning och lämning kan ske utomhus på lastkajen.

Det är viktigt att alla visar ansvar och avstår från att gå till träningen vid minsta symptom! Tänk på att det är var och ens ansvar att förhindra smittspridning och att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer

Höstterminen 2020 – Detta gäller