Kommittéerna

Klubbens arbete utförs framförallt genom ett antal kommittéer. Är du intresserad av att hjälpa till med något, så kontakta någon i lämplig kommittée!

EK – Ekonomiska kommittén
EK
handhar klubbens ekonomi, bokföring, försäljning, bidragsansökningar och andra administrativa uppgifter. Ordförande är Björn Isaksson.

FK – Festkommittén
FK
 arrangerar klubbfester, funktionärsmiddagar och ser till att det finns fika till försäljning vid graderingar, läger m.m. Ordförande är Andreas Persson.

IK – Informationskommittén
IK
 ansvarar för fungerande informationsspridning inom och utom klubben, bland annat genom UJJK:s webbsida.

LK – Lokalkommittén
LK
har ansvar att förvalta och förbättra vår lokal. Ordförande är Daniel Warpe.

TK – Tekniska kommittén
TK
ansvarar för att träningen och graderingar fungerar, att vi har välutbildade instruktörer och ett fungerande träningsschema. Ordförande är Ylva Naeser.