Kommittéerna

Klubbens arbete utförs framförallt genom ett antal kommittéer. Är du intresserad av att hjälpa till med något, så kontakta någon i lämplig kommittée! Kommitéordförande kan mailas genom de två bokstäverna i kommitténs förkortning följt av @ujjk.se.

EK – Ekonomiska kommittén
EK
handhar klubbens ekonomi, bokföring, försäljning, bidragsansökningar och andra administrativa uppgifter. Ordförande är Björn Isaksson.

FK – Festkommittén
FK
arrangerar klubbfester, funktionärsmiddagar och ser till att det finns fika till försäljning vid graderingar, läger m.m. Ordförande är Andreas Persson. Festkommittén söker fler medlemmar.

IK – Informationskommittén
IK
ansvarar för fungerande informationsspridning inom och utom klubben, bland annat genom UJJK:s webbsida. Informationskommittén söker fler medlemmar och en ordförande.

LK – Lokalkommittén
LK
har ansvar att förvalta och förbättra vår lokal. Lokalkommittén söker fler medlemmar och en ordförande.

TK – Tekniska kommittén
TK
ansvarar för att träningen och graderingar fungerar, att vi har välutbildade instruktörer och ett fungerande träningsschema. Ordförande är Ylva Naeser.