Om ju-jutsu

Ju-jutsu har tillsammans med bland andra karate, judo och kendo sina rötter i Japan. Den ju-jutsu som tränas vid Uppsala ju-jutsuklubb är anpassad till att erbjuda ett effektivt självförsvarssystem med den svenska nödvärnslagen som grund.

Budo är det japanska samlingsnamnet för kampformerna därifrån och budoarterna har oftast djupa traditioner som innehåller allt från hur man hälsar på lokalen och varandra till hur man beter sig utanför träningen.

I klubben har vi behållit många japanska termer och en del hälsningsceremonier i samband med träningspassen. Det är vårt sätt att knyta an till budo. Många av de regler vi har angående träningen är även till för att minska skaderisken och öka trivseln.