Restgraderingar

För den som skulle graderat i juni men inte kunde närvara på grund av exempelvis sjukdom ordnas restgraderingar i slutet av sommaren.

För dig som ska gradera till mon-grad (upp till 13 år) genomförs restgradering 27/8 kl 17:45. För dig som ska gradera till kyu-grad genomförs restgradering 5/9 kl 18:00. Anmälan till restgradering görs till tk@ujjk.se senast tisdagen den 7 juni.

Restgraderingar