Sommarläger i Kalmar

Svenska ju-jutsuförbundet arrangerar sommarläger i Kalmar för kyu-graderade den 6 – 10 augusti.

Förbundet vill att vi anmäler och betalar klubbvis. Om du vill åka, vänligen anmäl dig till Ylva senast 5 juli via e-post ylva.naeser@ujjk.se med alla uppgifter som behövs (se Svenska Ju-jutsuförbundets inbjudan). Betalning måste vara UJJK tillhanda senast 5 juli, bg 5915-7222. Resa ordnar du själv.

Monläger arrangeras också i Kalmar, den 3-5 augusti. UJJK kommer dock inte ha någon ledare på plats, så om ditt barn vill åka rekommendera vi att du kontaktar lägerarrangören och hör efter vad som gäller, se Svenska ju-jutsuförbundets kalender för mer information www.ju-jutsukai.se

Sommarläger i Kalmar