Styrelsen

Styrelsen är klubbens högsta styrande organ som arbetar för alla klubbens medlemmar. Styrelsen  väljs på årsmötet och består av:

Mats Ersson – ordförande
Rickard Sundin – vice ordförande
Björn Isaksson – kassör
Elin Thörnblom – sekreterare
Tony Hansson
Johanna Eklund
Johan Stenson

Har du frågor eller förslag rörande klubbens verksamhet och är osäker på vart du ska vända dig så kontakta någon i styrelsen. Epost kan skickas till respektive person på adress med formen fornamn.efternamn@ujjk.se.

Kommentera