Styrelsen

Styrelsen är klubbens högsta styrande organ som arbetar för alla klubbens medlemmar. Styrelsen sköter klubben enligt direktiv från årsmötet och har till sin hjälp de olika kommittéerna. Styrelsen väljs på årsmötet och består av:

Mats Ersson – ordförande
Rickard Sundin – vice ordförande
Björn Isaksson – kassör
Elvira Liljeborg – sekreterare
Tony Hansson
Carl Engström
Tuva Boman

Har du frågor eller förslag rörande klubbens verksamhet och är osäker på vart du ska vända dig så kontakta någon i styrelsen. Epost kan skickas till respektive person på adress med formen fornamn.efternamn@ujjk.se.

Kommentera