Uppsala ju-jutsuklubb

Uppsala ju-jutsuklubb bildades i mars 1979. Historien är dock längre än så, redan 1958 ordnade studentföreningen Kufiska Klubben självförsvarskurser. Föreningen ombildades senare till Uppsala Judoklubb som 1979 delades upp i Uppsala Judoklubb och Uppsala ju-jutsuklubb.

Uppsala ju-jutsuklubb har cirka 200 medlemmar från 9 år till 65 år och är en av Sveriges största ju-jutsuklubbar. Klubben har cirka 20 instruktörer och flera av dem anlitas som instruktörer i andra klubbar och på nationella läger. I klubben har över 100 personer graderat till svart bälte (1:a dan) och av dem har nästan hälften fortsatt till högre dangrader. Klubben har idag en medlem med sjunde dan, fyra med femte och två med fjärde.

Uppsala ju-jutsuklubb är en ideell idrottsförening och klubbens mål är att skapa förutsättningar för att så många som möjligt skall kunna utöva Ju-jutsu Kai. Ingen av klubbens funktionärer eller instruktörer får betalt för att arbeta i klubben. De pengar vi får in går till utbildning av instruktörerna, kostnader för lokalen samt för att arrangera träningsläger för klubbens barn och ungdomar. Vi har en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män, både bland klubbens medlemmar och bland instruktörerna. Klubben arbetar aktivt för att jämställdhet mellan könen skall vara en självklarhet på alla nivåer.

Uppsala ju-jutsuklubb leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Alla klubbens medlemmar har tillträde till och rösträtt på årsmötet. Terminens medlemskort gäller som röstkort.