Valberedningen

Valberedningen hjälper klubbens medlemmar att hitta lämpliga personer till förtroendeposter och att föreslå dessa till årsmötet. Är du intresserad av att delta i och påverka klubbens arbete så kontakta valberedningen. Valberedningen leds av Tobias Hammarberg.