Valberedningen

Valberedningen hjälper klubbens medlemmar att hitta lämpliga personer till förtroendeposter och att föreslå dessa till årsmötet. Är du intresserad av att delta i och påverka klubbens arbete kontakta valberedningen. Valberedningen består av Linus Frost (sammankallande), Tobias Hammarberg och Karin Ersson.