Vanliga frågor

Om du inte hittar svaret på din fråga här, tveka inte att kontakta oss.

Hur gammal ska man vara för att kunna börja träna?
I våra barngrupper tar vi emot barn som har fyllt 9 år senast vid terminsstarten. Ungdomar som fyllt 13 år kan börja träna i ungdomsgruppen. Från och med 16 år kan man träna i vuxengruppen. Det finns ingen övre åldersgräns för när man kan börja träna ju-jutsu.

Jag missade nybörjarstarten, när kan jag börja träna?
Oftast går det alldeles utmärkt att hoppa in på nybörjarträningen under den första månaden efter nybörjarstarten, men vänta inte för länge. Ju tidigare på terminen du börjar desto större är din möjlighet att klara graderingen till gult bälte den första terminen.

Hur mycket kostar träningen?
Se information om våra avgifter.

Kan jag prova på innan jag betalar avgiften?
Nybörjargrupperna tar normalt in nya medlemmar från cirka en vecka in på terminen till cirka sju veckor in på terminen förutsatt att plats finns i lämplig grupp. Barn (mon) som tränar på tisdagar ska betala termins- och medlems-avgift från och med första träningstillfället. Nybörjare i vuxen- och ungdoms-grupp har ett sista betaldatum några veckor in på terminen vilket innebär möjlighet att prova på i mån av plats. Efter sista betaldatum kan icke medlemmar i vuxen- eller ungdomsgrupp prova på att träna en gång i mån av plats innan betalning sker. Se avgifter för mer information om avgifter och policy för återbetalning.

Hur sätter jag fast märket på min träningsdräkt?
Se information om märken på träningsdräkten.

Vad är det för japanska ord som sägs i början och slutet av träningspasset?
Se information om hälsningsfraser.

Varför ska det provgraderas och hur går det till?
Provgraderingen är till för att bedöma om det är rimligt att man klarar sin gradering, och genomförs några veckor innan graderingstillfället. Man visar upp grundtekniker/kihon, jigo waza och randori tillsammans med sin träningskamrat precis som på en gradering, dvs ingen instruktion sker. Teknikerna bedöms av någon annan instruktör än gruppens ordinarie. Efteråt får gruppens instruktör och eleverna återkoppling på hur respektive elev ligger till, om det är rimligt att gradera vid nästkommande tillfälle, mm.

Vad ska jag betala på graderingen?
Graderingsavgiften är 150 kr för gradering till kyu-grad. Graderingsavgift till mon-grad (barn yngre än 14 år) ingår i medlemsavgiften. Graderingsavgiften går oavkortat till Svenska Ju-jutsuförbundet. Om du vill köpa bälte kostar ett nytt 60 kr och ett begagnat 30 kr.

Hur får jag ett ju-jutsupass?
Ju-jutsupasset ingår i din första gradering. Om du tappar bort ju-jutsupasset och behöver ett nytt kostar detta 150 kr. Samma sak gäller för monpass, som kostar 50 kr om det tappas bort.