Vanliga frågor

Om du inte hittar svaret på din fråga här, tveka inte att kontakta oss.

Hur gammal ska man vara för att kunna börja träna?
I våra barngrupper tar vi emot barn som har fyllt 9 år senast vid terminsstarten. Undomar som fyllt 13 år kan börja träna i ungdomsgruppen. Från och med 16 år kan man träna i vuxengruppen. Det finns ingen övre åldersgräns för när man kan börja träna ju-jutsu.

Jag missade nybörjarstarten, när kan jag börja träna?
Oftast går det alldeles utmärkt att hoppa in på nybörjarträningen under den första månaden efter nybörjarstarten, men vänta inte för länge. Ju tidigare på terminen du börjar desto större är din möjlighet att klara graderingen till gult bälte den första terminen.

Hur mycket kostar träningen?
Se information om våra avgifter.

Hur sätter jag fast märket på min träningsdräkt?
Se information om märken på träningsdräkten.

Vad är det för japanska ord som sägs i början och slutet av träningspasset?
Se information om hälsningsfraser.

Varför ska det provgraderas och hur går det till?
Provgraderingen är till för att bedöma om det är rimligt att man klarar sin gradering, och genomförs några veckor innan graderingstillfället. Man visar upp grundtekniker/kihon, jigo waza och randori tillsammans med sin träningskamrat precis som på en gradering, dvs ingen instruktion sker. Teknikerna bedöms av någon annan instruktör än gruppens ordinarie. Efteråt får gruppens instruktör och eleverna återkoppling på hur respektive elev ligger till, om det är rimligt att gradera vid nästkommande tillfälle, mm.