Vårterminen 2021 – Detta gäller

Den 11:e januari börjar terminen för dig som varit medlem tidigare terminer och från den 25:e januari välkomnar vi även nybörjare födda 2005 eller senare.

På grund av rådande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet har vi inte möjlighet att ta emot nya nybörjare födda tidigare än 2005. Det är dock möjligt att göra en intresseanmälan för att få information när nybörjarintag för vuxna kan ske. Du som tränat föregående termin i nybörjargrupp kommer ha möjlighet att fortsätta träna enligt schema.

Samtliga medlemmar, gamla som nya ska anmäla sig inför vårterminen. Detta syftar till att klubben ska få en bra överblick över antalet deltagare i respektive grupp samt aktuella kontaktuppgifter. Du hittar anmälan här

Att träna ju-jutsu ökar förstås risken för smitta men det finns saker vi kan gör för att minska riskerna för de som ändå vill börja träna.  Klubbens styrelse har beslutat att göra följande anpassningar av verksamheten i syfte att minimera smittspridning:

  • Den som uppvisar sjukdomssymtom skall inte träna och inte uppehålla sig i eller kring vår träningslokal.
  • Handtvätt eller spritning av händer skall ske innan och efter träning.
  • Vårterminens schema liknar det schema som gällde under hösten. Alla ordinarie pass är dock en timme långa med 15 minuters paus till nästa träningspass. Under pausen rengörs mattan och övriga städuppgifter utförs. Detta innebär bland annat att det sena passet för barn på tisdagar startar 18:45 istället för 18:30.
  • Tränande bör minimera sin tid i dojon. Ombyte, dusch och andra kringaktiviteter bör i möjligaste mån ske hemma eller på annan plats utanför dojon.
  • Tränande skall tänka på att hålla avstånd till de som de inte tränar med. Träning för barn och ungdomar kommer att ske med en eller enstaka partners per träningspass. Vuxna tränar utan fysisk kontakt.
  • Föräldrar, och andra som inte tränar, ombeds att inte gå in i dojon. Hämtning och lämning kan ske utomhus på lastkajen.

Det är viktigt att alla visar ansvar och avstår från att gå till träningen vid minsta symptom! Tänk på att det är var och ens ansvar att förhindra smittspridning och att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer

Vårterminen 2021 – Detta gäller