Mats och Rolf 4:e dan

Lördagen den 21:a november graderades Mats Ersson och Rolf Eriksson till 4:e dan i ju-jutsu kai.

Mats och Rolf är båda mycket duktiga utövare och uppskattade instruktörer i vår klubb. De har båda sedan många år outtröttligt engagerat sig i viktiga funktionärsroller i klubben vilket innebär att de utöver sina insatser på mattan stått för viktiga bidrag till klubbens välmående. För närvarande är Mats ordförande i klubben och Rolf är revisor.

Uppsala ju-jutsuklubb gratulerar Rolf och Mats till välförtjänta nya grader!

Mats och Rolf 4:e dan